วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6 แสดงความคิดเห็น

ตามที่นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการสร้างบล็อกและใช้งานแล้ว ซึ่งอาจารย์ให้นักศึกษาส่งงานผ่านทางบล็อกนักศึกษาคิดว่ามีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือการบริหารได้อย่างไร ที่จะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นทุกคน บอกถึงผลดีผลเสียของการใช้งาน นักศึกษามีความสุขในการกระทำหรือไม่
จากการที่ได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการสร้างบล็อกและการใช้งานรวมทั้งการที่อาจารย์สั่งงานและให้นักศึกษาส่งงานผ่านบล็อกนั้นมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารที่จะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่ง
ผลดี
มีความในสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย สามารถใช้ปฏิบัติกิจกรรมได้หลายรูปแบบ และสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้เป็นวงกว้าง ทำให้การศึกษาง่ายขึ้นและไร้ขีดจำกัด   สามารถทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันหรือทำงานใช้เวลาน้อยลง
ผลเสีย
          หากเป็นในด้านของการศึกษาก็ไม่มีข้อเสียอะไร แต่หากเป็นด้านของการค้นคว้าหาข้อมูล อาจต้องใช้วิจารรญาณในการนำข้อมูลไปใช้ เนื่องจากเป็นบล็อกที่เปิดกว้างใครจะใส่ข้อมูลอะไรลงไปก็ได้
นักศึกษามีความสุขในการกระทำหรือไม่
                ความรู้สึกส่วนตัว รู้สึกพึงพอใจและมีความสุขในการเรียนระบบนี้มาก เพราะประหยัดเวลา สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย เหมาะสมที่จะใช้กับการศึกษาในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง